Post Tag: Pivot Table

Excel Pivot Table ขั้นพื้นฐาน
Sweet Excel

EP. 8 Excel Pivot Table แบบจับมือทำ

Excel Pivot Table ขั้นพื้นฐาน ใครๆก็พูดถึงว่ามันดีมีประโยชน์ 🤔แต่เราไม่รู้จะเริ่มเรียนจากตรงไหน เลิกงงและเชิญมาทางนี้ สายหวานจะจับมือทำ!

Read More →