Post Tag: คำนวณอายุ

คํานวณอายุ excel
Sweet Excel

EP.11 2 วิธีการคำนวณสารพัดอายุ

คํานวณอายุ ใน Excel ว่าเท่ากับ กี่ปี กี่เดือน และกี่วัน ไม่ว่าจะเป็นอายุคน อายุงาน อายุราชการ อายุหนี้ อายุสินค้า และอื่นๆอีกมากมาย

Read More →