EP.43 ตอนที่ 2 Unlimited Copy – Dropdown List หลายๆชั้น

💢 EP.43 ตอนที่ 2 Dropdown List หลายๆชั้น แบบ Unlimited Copy #จะทำกี่ชุดก็ได้ #sweetexcel
 
📍 ตอนที่ 2 นี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้าง Dropdown List หลายๆชั้น จำนวนมากๆ เช่น เช่นการลาก Dropdown List ซ้ำลงไปบรรทัดล่างอีก 100 หรือ 1000 บรรทัด หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้
 
👉 เทคนิคนี้มีข้อจำกัดอยู่นิดนึงคือ List จะไม่ได้เป็นแบบ Dynamics หรือปรับเพิ่ม/ลดโดยอัตโนมัติ ไม่เหมาะกับ List ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ
 
📍 ขึ้นอยู่กับข้อมูลตอนตั้งต้นด้วย ถ้าข้อมูลไม่ต้องมีการใช้สูตร SORT UNIQUE FILTER หรือ TRNAPOSE เข้ามาช่วยก็สามารถใช้กับ Excel version ไหนก็ได้
 
🟢 แต่ถ้าต้องมีการใช้ 4 สูตรด้านบนช่วยจัดการข้อมูลจะใช้ได้กับ Excel Version ตามนี้เลย
Excel for Microsoft, 365 Excel for Microsoft, 365 for Mac Excel for the web, Excel 2021, Excel 2021 for Mac, Excel for iPad, Excel for iPhone, Excel for Android tablets, Excel for Android phones
 
💢 รอติดตาม Dropdown List แบบอื่นๆ ในตอนต่อๆ ไปนะคะ
 
🙋‍♀️ ใครอยากให้สอน Dropdown List แบบไหนทิ้ง comment ไว้ได้เลยนะคะ แอดจะทำเป็น series ของ Dropdown List ให้ทุกแบบเลยจ้า
 
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 1EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 1
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 2EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 2
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 3EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 3
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 4EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 4
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 5EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 5
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 6EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 6
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 7EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 7
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 8EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 8
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 9EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 9
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 10EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 10
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 11EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 11
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 12EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 12
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 13EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 13
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 14EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 14
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 15EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 15
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 16EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 16
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 17EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 17
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 18EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 18
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 19EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 19
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 20EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 20
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 21EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 21
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 22EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 22
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 23EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 23
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 24EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 24
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 25EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 25
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 26EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 26
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 27EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 27
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 28EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 28
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 29EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 29
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 30EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 30
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 31EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 31
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 32EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 32
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 33EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 33
EP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 DoneEP.43 Dependent Dropdown List ตอนที่ 2 Done
SWEET EXCEL

SWEET EXCEL

AUTHOR

Responses