สูตร Index Match

EP.32 สูตร INDEX & MATCH ตอนที่ 2

💢 ถ้า INDEX & MATCH ตอนแรกมันยังไม่สะใจ ตอนที่ 2 นี้แอดมีตัวอย่างการประยุกต์แบบที่ซับซ้อนขึ้นมาให้ศึกษากัน

📍 นอกจาก INDEX & MATCH แล้วก็จะมีการนำสูตรอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย
 
EP32 ตอนที่ 2 #indexmatch #index #match #vlookup
 
✏ ค้นหาแนวตั้งและแนวนอนพร้อมๆกัน
✏ ค้นหาจากหลังมาหน้า
✏ ค้นหาจากล่างขึ้นบน
✏ ค้นหาแบบหลาย Condition
✏ ค้นหาแบบ Case Sensitive
✏ ค้นหาคำตอบมากกว่า 1 คำตอบ
✏ ค้นหาคำตอบมากกว่า 1 คำตอบ และ return ทั้ง Row
 
พร้อมลุยแบบ Advanced ตอนที่ 2 แล้วก็เริ่มกันได้เลย! 👇
 
สูตร index match
สูตร index match
สูตร index match
EP.32 S2 INDEX & MATCH 4-min
EP.32 S2 INDEX & MATCH 5-min
EP.32 S2 INDEX & MATCH 6-min
EP.32 S2 INDEX & MATCH 7-min
สูตร index match
สูตร index match
EP.32 S2 INDEX & MATCH 10-min
EP.32 S2 INDEX & MATCH 11-min
EP.32 S2 INDEX & MATCH 12-min
EP.32 S2 INDEX & MATCH 13-min
สูตร index match
สูตร index match
Picture of SWEET EXCEL

SWEET EXCEL

AUTHOR

Responses